Herding Instinct´s Ajjti Mevitt

Laika  may 2002

Complete scissorbite

Komplett saxbett

Tränar agility/trains agility

Här hittar du Ajjti Mevitt´s alla resultat !

You can find Ajjti Mevitt´s  all result at this place!